Raad van Advies

De vereniging wordt van advies voorzien door de Raad van Advies (RvA). De RvA wordt elk jaar gevormd door oud-bestuursleden.  De RvA van 2019/2020 bestaat uit Bart van Hemessen, Nina Snel en Maarten Hendriks.

 

De RvA heeft een adviserende rol. De leden van de RvA brengen advies uit over de stukken die voorliggen op een ALV en adviseren het bestuur bij belangrijke beleidsvragen.

 

Indien er een conflict ontstaat tussen de leden en het bestuur, treedt de RvA op als bemiddelaar. Mocht je er niet uitkomen met het bestuur, dan kan de RvA bereikt worden via raadvanadvies@pleitgenootschap-eggens.nl.