Commissies

Pleitgenootschap Eggens heeft diverse commissies die het werk van het bestuur verlichten. Aanmeldingen voor commissies kunnen worden gestuurd naar bestuur@pleitgenootschap-eggens.nl. Vanaf wanneer je je kan opgeven voor welke commissie wordt vermeld in de ledenmail. De periode voor opgave van commissies is omstreeks september/oktober. 


Kascommissie

Ook dit jaar controleert de kascommissie het financiële beleid. De commissie is voornamelijk verantwoordelijk voor:

 • Het toezicht houden op het financieel beheer van de penningmeester.
 • Het uitbrengen van een verslag over het financieel (half-)jaarverslag, de balans, de staat van baten en lasten met een toelichting van het bestuur op iedere algemene ledenvergadering.

Promotie- en Activiteitencommissie

De promotie- en activiteitencommissie zorgt voor de organisatie van activiteiten binnen Eggens. Dit Eggens-jaar zal de commissie tevens zorg dragen voor het promoten van alles wat Pleitgenootschap Eggens heeft te bieden. Een bestuurslid zal in samenwerking met de commissie zowel voor de gezelligheid als ter verdieping de organisatie van deze activiteiten op zich nemen. Deze commissie is verantwoordelijk voor:

 • Het organiseren van sociale activiteiten.
 • Het nemen van foto's van activiteiten. 
 • Het schrijven van stukjes over de verschillende avonden.
 • Het onder de aandacht brengen van alle activiteiten.
 • Het organiseren van het Eggens ledenweekend

Appèlconcourscommissie

Ook dit jaar wordt er een commissie gevormd om het bestuur te helpen met de organisatie van het Nationaal Appèlconcours. Om de samenwerking tussen de commissie en het bestuur te bevorderen is er een bestuurscoördinator. Deze commissie is voornamelijk verantwoordelijk voor:

 • Het onderhouden van externe communicatie met sponsoren, kantoren, juryleden en andere pleitgenootschappen omtrent het Nationaal Appèlconcours.
 • Het promoten van het Nationaal Appèlconcours.
 • Het organisatie op de dag zelf.

Intern Toernooi-commissie

De Intern Toernooi-commissie zorgt voor de interne pleitwedstrijden. Deze commissie is verantwoordelijk voor:

 • Het promoten van het zomer- en wintertoernooi.
 • Het organiseren van het intern wintertoernooi.
 • Het organiseren van het intern zomertoernooi.