Commissies

Pleitgenootschap Eggens heeft diverse commissies waar leden aan deelnemen Aanmeldingen voor commissies kunnen worden gestuurd naar bestuur@pleitgenootschap-eggens.nl


Kascommissie

Ook dit jaar controleert de kascommissie het financiële beleid. De commissie is voornamelijk verantwoordelijk voor:

 • Het toezicht houden op het financieel beheer van de penningmeester.
 • Het uitbrengen van een verslag over het financieel (half-)jaarverslag, de balans, de staat van baten en lasten met een toelichting van het bestuur op iedere algemene ledenvergadering.

Promotie- en Activiteitencommissie

De promotie- en activiteitencommissie zorgt voor de organisatie van alle sociale activiteiten binnen Eggens! Van pooltafel tot opgesloten zijn in een Escape Room, jij regelt het. Heb je veel instagram ervaring? Wij zijn ook op zoek naar fotograaf (in spe) voor het vastleggen van al die legendarische momenten die jij organiseert! Daarnaast is dit jaar het voornemen om het Eggens Ledenweekend doorgang te laten vinden. Wees de heldhaftige pionier die deze taak op zich neemt. Meld je aan!

 

 • Het organiseren van sociale activiteiten.
 • Het nemen van foto's van activiteiten. 
 • Het schrijven van stukjes over de verschillende avonden.
 • Het promoten van Eggens.
 • Het organiseren van het Eggens ledenweekend

Appèlconcourscommissie

Ook dit jaar wordt er een commissie gevormd om het bestuur te helpen met de organisatie van het Nationaal Appèlconcours. Wil jij het paradepaartje van Eggens organiseren? Lijkt het jou leuk om met het gerechtshof en vooraanstaande kantoren in gesprek te zijn over de enige appèlwedstrijd in Nederland? Meld je aan!

 

 • Het onderhouden van externe communicatie met sponsoren, kantoren, juryleden en andere pleitgenootschappen omtrent het Nationaal Appèlconcours.
 • Het promoten van het Nationaal Appèlconcours.
 • De organisatie van het Nationaal Appèlconcours.

Intern Toernooi-commissie

De Intern Toernooi-commissie mag niet ontbreken in de top van Commissies! Jij zorgt voor de interne pleitwedstrijden. De bakermat van al het juridisch talent dat het pleitgenootschap te bieden heeft. Til jij onze leden naar een hoger niveau? Van begin tot eind, de wedstrijden liggen in jouw handen. Meld je aan!

 

 • Het promoten van het zomer- en wintertoernooi.
 • Het organiseren van het intern wintertoernooi.
 • Het organiseren van het intern zomertoernooi.