De Vereniging

Pleitgenootschap Eggens is het enige pleitgenootschap dat Utrecht rijk is. Pleitgenootschap Eggens heeft als doel zo veel mogelijk rechtenstudenten kennis te laten maken met de kunst van het pleiten en (beter) voor te bereiden op een mogelijke carrière als advocaat of officier van justitie. Onder historie leer je meer over de naamgever van het pleitgenootschap en over hoe de vereniging is ontstaan. Onder bestuur vind je het huidige en de oude besturen van Pleitgenootschap Eggens en onder commissies kun je lezen over de manieren waarop onze leden binnen de vereniging actief kunnen zijn.

 

Waar we voor staan

Pleiten wordt door velen gezien als de ‘core business’ van de advocaat. In een wapperende toga je betoog op heldere en overtuigende manier uiteenzetten, wij vinden dit prachtig. Het juridische steekspel in de rechtszaal is nu eenmaal een spannend onderdeel van het vak. Pleitgenootschap Eggens vindt het daarom belangrijk om vroeg te beginnen met oefenen. Wie tijdens zijn studie al gepleit heeft, zal later met een wat geruster hart zijn eerste ‘echte’ pleidooi houden. Ook buiten de rechtszaal word je een vlottere spreker die niet terugdeinst voor spreken in het openbaar. Complexe juridische problemen leer je analyseren en uit te leggen aan anderen. Hierdoor gaat de studiestof een stuk meer leven; als je ergens een pleidooi over houdt, moet je namelijk alles heel goed uitgezocht hebben. Maar bovenal: pleiten is ontzettend leuk!

HET JURIDISCH STEEKSPEL IN DE RECHTSZAAL IS NU EENMAAL EEN SPANNEND ONDERDEEL VAN HET VAK. 


 

Wat we doen

Pleitgenootschap Eggens biedt iedere student de kans om op een ontspannen manier kennis te maken met de kunst van het pleiten. Iedere maand organiseert het pleitgenootschap drie verschillende inhoudelijke avonden. Bij de Eggensavonden leer je de basis van het pleiten, elk belangrijk aspect wordt belicht. Ook krijgen leden tijdens deze avonden de mogelijkheid zelf te oefenen met pleiten. Bij de variatieavonden worden interessante gastsprekers uitgenodigd om zo een verdieping te geven aan de pleitvaardigheden en al hetgeen wat bij het werk als jurist komt kijken. Bij de trainingsavonden kunnen leden ofwel oefenen met zekerder spreken ofwel trainen voor een naderende wedstrijd. Daarnaast bestaat de gelegenheid voor de leden om zich te meten met andere pleitverenigingen uit het land door deel te nemen aan verschillende pleitwedstrijden. Pleitgenootschap Eggens organiseert ook zelf een wedstrijd, namelijk het Nationaal Appèlconcours. Ook probeert Pleitgenootschap Eggens docenten een helpende hand toe te steken bij het organiseren van deelname aan verschillende internationale wedstrijden. Ten slotte wordt intern voor de nodige gezelligheid gezorgd door met de leden verschillende sociale activiteiten te ondernemen.

 

Maatschappelijke betrokkenheid

Pleitgenootschap Eggens vindt het belangrijk om maatschappelijk betrokken te zijn. We proberen er voor te zorgen dat onze leden tijdens hun studietijd een zo leerzaam en leuk mogelijke kennismaking hebben met de wereld van het recht. Daarnaast proberen we deze wereld ook een stukje toegankelijker te maken voor niet-juristen. Daarom hebben leden van Pleitgenootschap Eggens meegewerkt aan het Cultureel Woordenboek door het hoofdstuk Wet en Recht te redigeren. Het Cultureel Woordenboek is een overzicht van de termen en begrippen die tot de algemene ontwikkeling behoren. Door raadpleging van het hoofdstuk Wet en Recht kan iedereen dus alles te weten komen over het recht dat nodig is om in het dagelijkse maatschappelijk verkeer volledig mee te draaien.