Nationale Snelpleitwedstrijd (NSPW)

Soms krijg je de mogelijkheid om je hersens dagenlang te laten kraken op een casus, soms word je geacht dit binnen 30 minuten te doen. Eén van die wedstrijden waarbij het aankomt op parate kennis, improvisatie en creativiteit is de NSPW. De wedstrijd bestaat uit drie voorrondes waarbij teams per ronde een ander rechtsgebied krijgen voorgelegd. Teams van drie tot vier studenten worden geacht een vlammend betoog te houden voor een jury van advocaten en rechters.