Nationale Pleitmarathon (NPM)

Een van de meest prestigieuze pleitwedstrijden van het jaar is de NPM. De wedstrijd is opgedeeld in een gedeelte voor pleitteams en een gedeelte voor rechtbankteams. Zowel de pleitteams als de rechtbankteams worden beoordeeld door advocaten en rechters. De casus wordt voorafgaand aan de NPM toegestuurd aan de deelnemers, waarna de pleiters hun pleidooien opstellen en de rechters, anticiperend op de pleidooien van de pleitteams, de vonnissen schrijven.