jannes-eggens-Lezing

Jaarlijks vindt de Jannes Eggens-lezing plaats, waarin een prominent jurist een thema behandelt waar hij of zij bijzondere aandacht voor heeft.

 

De meest recente lezing werd verzorgd door mr. Rein Peters. Hij heeft veertig jaar diverse functies binnen het Openbaar Ministerie vervuld, onder meer als hoofdofficier van het Functioneel Parket en als hoofdadvocaat-generaal bij het gerechtshof in Den Bosch. Thans is hij daar ook raadsheer-plaatsvervanger. De lezing had het volgende thema: Van vak naar perspectief naar beroep.

 

Deze Jannes Eggens-lezing  werd georganiseerd in samenwerking met Ad Informandum. De lezing heeft kunnen plaatsvinden mede dankzij het universiteitsfonds.

 

 

De volgende lezingen hebben reeds plaatsgevonden:

 

 

2014/2015: Prof. mr. dr. J. Dalhuisen, arbiter, advocaat en docent aan King's College, Londen en UC Berkely, Californië USA.

Onderwerp: Het idee van codificatie en het systeem denken in onze tijd.

2013/2014: Prof. mr. Marc van der Woude, Nederlands rechter bij het Gerecht van het Hof van Justitie van de EU.

Onderwerp: De wisselwerking tussen het Europees en Nederlands recht.

2012/2013: Prof. mr. P. Van Schilfgaarde, Advocaat Ondernemingsrecht.

Onderwerp: Recht als existentiële ervaring.

2011/2012: mr. W.A.M. van Schendel, vice-president Hoge Raad.

Onderwerp: Aansprakelijkheidsvraagstukken